Så här går det till…

Så här fungerar Klädbytarföreningens loppisar:

  • Säljare anmäler sitt intresse att sälja på loppisen via formulär på vår hemsida vid ett förbestämt datum och klockslag. Ett begränsat antal säljare får ett säljnummer.
  • Ett informationsbrev skickas ut till säljarna. Innehåller säljnummer, regler, hålltider mm.
  • Säljarna märker upp sina varor med säljnummer och pris samt lämnar in dessa till loppisen dagen innan själva loppisen. Tid anges i informationsbrevet.
  • För att varorna ska godtas till försäljning ska det som lämnas in vara helt och rent och i fullt funktionsdugligt skick. 
  • Klädbytarföreningen ordnar alla inkomna varor efter storlek och typ.
  • På loppisdagen väljer köparna ut de varor de vill köpa. Köparna betalar varorna i kassan. Klädbytarföreningen registrerar varje säljares försäljning.
  • När loppisen stängt sorteras alla återstående varor till respektive säljare som hämtar dessa tillsammans med sin förtjänst minus provision*. Tid anges i informationsbrevet.
  • Om någon säljare vill sänka osålda varor till välgörenhet så ser vi till att det sker. Ev överskott skänker vi årligen till välgörenhet.

Det är alltså en vanlig loppis, ingen bytesdag.

* Provision är den avgift föreningen tar ut från säljarna för att täcka loppisens omkostnader, så som hyra, material, marknadsföring. Provisionen är 25 % av säljarens försäljningssumma eller minst 100 kr.